Online: 0 użytkownik(ów), 28 gość(ie)
  Nie jesteś zalogowany     UŻYTKOWNICY     PROFIL     OPD     PRYWATNE WIADOMOŚCI     LOGUJ    
Newsy
Nagłówki
Archiwum
Grupa Steam
Shoutbox Wywiady
Tutoriale
Forum / regulamin
Szukaj
Linki
Serwery Mapy
Programy
Zasoby
VERC Collective

source SDK

Strona dla początkujących mapperów zawierająca kurs i porady dotyczące tworzenia map do Counter Strike'a

grinder74.com - Polska Baza Map i Modów SP dla HL1 & HL2

AHA - Andrzej Hrycyk - Polskie mapy do Counter Strike

D.I.P.R.I.P.

 Wejdz na strone The BORG Collective

MAPOSFERA.ORG

NATURAL-SELECTION.PL

CSNation.pl

kzpl.kampno.pl

Bannerek serwisu beta

Forum > Programming/Modding > Custom Radio Commands
 
> 1 <
Autor Wiadomość
Dingo
[10] Użytkownik
Niemowa
        6835914
Dołączył: 20 Stycznia 2008
Zawód: uczeń? :P
Wiek: 25
 Niedziela, 09 Mar 08r, godz. 10:33     #15496   
Cześć.

Próbowałem przekonfigurować po swojemu plugin Kaloszyfera, tj. dodać nowe komendy, ale nic nie wyszło. W grze pokazują się zmodyfikowane oryginalne komendy, ale nie ma nowych + dźwięki są polskie, a przecież zamieniłem radio/custom na radio/ Oto plik .sma:

Kod:
/* AMX Mod X
* Custom Radio Commands
*
* (c) Copyright 2007 by KaLoSZyFeR
*
* This file is provided as is (no warranties)
*
* DESCRIPTION
* Plugin changes old and adds new customizable menu, allow hear custom radio
* commands, also included something like VEN's Real Radio
*
* FEATURES
* - custom radio commands (sounds and messages)
* - custom menus
* - real radio effect
*
*
* CVARS
* amx_real_radio (0: OFF, 1: ON, default: 1) - disables/enables real radio effect
* amx_radio_info (0: OFF, 1: ON, default: 1) - disables/enables viewing info about
* plugin on start of server
*
* VERSIONS
* 0.3 first release
* 0.4 menu and messages now are customizable
* 0.5 color of menu is customizable
*
*/


#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <engine>
#include <csx>
#include <fakemeta>

new g_RadioTimer[33]

/* CONFIG SETUP */
new CRcoverme[64]
new CRtakepoint[64]
new CRhposition[64]
new CRregroup[64]
new CRfollowme[64]
new CRfireassis[64]
new CRhitassist64]
new CRct_imhit[64]
new CRcom_followcom[64]
new CRct_point[64]

new CRgo[64]
new CRfallback[64]
new CRsticktog[64]
new CRgetinpos[64]
new CRstormfront[64]
new CRreportin[64]
new CRcircleback[64]
new CRmeetme[64]

new CRroger[64]
new CRenemys[64]
new CRbackup[64]
new CRclear[64]
new CRposition[64]
new CRreportingin[64]
new CRgetoutblow[64]
new CRnegative[64]
new CRenemydown[64]
new CRmatedown[64]
new CRhosdown[64]
new CRgetout[64]

new CRexit[64]
new CRcolortitle[2]
new CRcolormenu[2]

// Radio1 wav files
stock const radio1_spk[6][] ={
"radio/ct_coverme.wav",
"radio/takepoint.wav",
"radio/position.wav",
"radio/regroup.wav",
"radio/followme.wav",
"radio/fireassis.wav"
"radio/hitassist.wav",
"radio/ct_imhit.wav",
"radio/com_followcom.wav",
"radio/ct_point.wav"
}


public radio1(id) { // Client used Radio1 commands
if(is_user_alive(id) == 0) return PLUGIN_HANDLED
// What Radio1 menu will look like
new key1 = (1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<9)

new menu_body1[512]
new len1 = format(menu_body1,511,"\%sRadio Commands A\%s^n\ ", CRcolortitle, CRcolormenu)
len1 += format( menu_body1[len1], 511-len1, "^n\ " )
len1 += format( menu_body1[len1], 511-len1, "1. %s^n\ ", CRcoverme)
len1 += format( menu_body1[len1], 511-len1, "2. %s^n\ ", CRtakepoint)
len1 += format( menu_body1[len1], 511-len1, "3. %s^n\ ", CRhposition)
len1 += format( menu_body1[len1], 511-len1, "4. %s^n\ ", CRregroup)
len1 += format( menu_body1[len1], 511-len1, "5. %s^n\ ", CRfollowme)
len1 += format( menu_body1[len1], 511-len1, "6. %s^n\ ", CRfireassis)
len1 += format( menu_body1[len1], 511-len1, "7. %s^n\ ", CRhitassist)
len1 += format( menu_body1[len1], 511-len1, "8. %s^n\ ", CRct_imhit)
len1 += format( menu_body1[len1], 511-len1, "9. %s^n\ ", CRcom_followcom)
len1 += format( menu_body1[len1], 511-len1, "10. %s^n\ ", CRct_point)
len1 += format( menu_body1[len1], 511-len1, "^n\ " )
len1 += format( menu_body1[len1], 511-len1, "0. %s", CRexit)
show_menu(id,key1,menu_body1) // Show the above menu on screen
return PLUGIN_HANDLED
}

public radio1cmd(id, key1) {
if(is_user_alive(id) == 0) return PLUGIN_HANDLED
if(g_RadioTimer[id] == 1) return PLUGIN_HANDLED
new players[32],total, team_name[10]
get_user_team(id,team_name, 9)
get_players(players, total ,"ce", team_name) // No bots and Match team name
new name[32]
get_user_name(id,name,31)
for(new a=0; a < total; ++a) {
client_cmd(players[a], "spk ^"%s^"", radio1_spk[key1])
if (get_cvar_num("amx_real_radio"))
{
emit_sound(id, CHAN_VOICE, radio1_spk[key1] , 0.9, ATTN_STATIC, 0, PITCH_NORM)// Play sounds
}
//client_print(players[a],print_chat,"%s (RADIO): %s",name, radio1_say[key1])
new message1[64]

switch (key1) {
case 0: { // 1
message1 = CRcoverme
}
case 1: { // 2
message1 = CRtakepoint
}
case 2: { // 3
message1 = CRhposition
}
case 3: { // 4
message1 = CRregroup
}
case 4: { // 5
message1 = CRfollowme
}
case 5: { // 6
message1 = CRfireassis
}
case 6: { // 7
message1 = CRhitassist
}
case 7: { // 8
message1 = CRct_imhit
}
case 8: { // 9
message1 = CRfcom_followcom
}
case -: { // 10
message1 = CRct_point
}
}
client_print(players[a],print_chat,"%s (RADIO): %s",name, message1)
g_RadioTimer[id] = 1
set_task(2.0,"radiotimer",id)
}
return PLUGIN_HANDLED
}// Radio2 wav files

stock const radio2_spk[6][] = {


"radio/com_go.wav",
"radio/fallback.wav",
"radio/sticktog.wav",
"radio/com_getinpos.wav",
"radio/stormfront.wav",
"radio/com_reportin.wav"
"radio/circleback.wav",
"radio/meetme.wav"
}

public radio2(id) { // Client used Radio2 commands
if(is_user_alive(id) == 0) return PLUGIN_HANDLED
// What Radio2 menu will look like
new key2 = (1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<9)

new menu_body2[512]
new len2 = format(menu_body2,511,"\%sRadio Commands B\%s^n\ ", CRcolortitle, CRcolormenu)
len2 += format( menu_body2[len2], 511-len2, "^n\ " )
len2 += format( menu_body2[len2], 511-len2, "1. %s^n\ ", CRgo)
len2 += format( menu_body2[len2], 511-len2, "2. %s^n\ ", CRfallback)
len2 += format( menu_body2[len2], 511-len2, "3. %s^n\ ", CRsticktog)
len2 += format( menu_body2[len2], 511-len2, "4. %s^n\ ", CRgetinpos)
len2 += format( menu_body2[len2], 511-len2, "5. %s^n\ ", CRstormfront)
len2 += format( menu_body2[len2], 511-len2, "6. %s^n\ ", CRreportin)
len2 += format( menu_body2[len2], 511-len2, "7. %s^n\ ", CRcircleback)
len2 += format( menu_body2[len2], 511-len2, "8. %s^n\ ", CRmeetme)
len2 += format( menu_body2[len2], 511-len2, "^n\ " )
len2 += format( menu_body2[len2], 511-len2, "0. %s", CRexit)

show_menu(id,key2,menu_body2) // Show the above menu on screen
return PLUGIN_HANDLED
}

public radio2cmd(id, key2) {
if(is_user_alive(id) == 0) return PLUGIN_HANDLED
if(g_RadioTimer[id] == 1) return PLUGIN_HANDLED
new players2[32],total2, team_name2[10]
get_user_team(id,team_name2, 9)
get_players(players2, total2 ,"ce", team_name2) // No bots and Match team name
new name2[32]
get_user_name(id,name2,31)
for(new a2=0; a2 < total2; ++a2) {
client_cmd(players2[a2], "spk ^"%s^"", radio2_spk[key2])
if (get_cvar_num("amx_real_radio"))
{
emit_sound(id, CHAN_VOICE, radio2_spk[key2] , 0.9, ATTN_STATIC, 0, PITCH_NORM)// Play sounds
}
//client_print(players2[a2],print_chat,"%s (RADIO): %s",name2,radio2_say[key2]) // Print radio message on screen
new message2[64]

switch (key2) {
case 0: { // 1
message2 = CRgo
}
case 1: { // 2
message2 = CRfallback
}
case 2: { // 3
message2 = CRsticktog
}
case 3: { // 4
message2 = CRgetinpos
}
case 4: { // 5
message2 = CRstormfront
}
case 5: { // 6
message2 = CRreportin
}
case 6: { // 7
message2 = CRcircleback
}
case 7: { // 8
message2 = CRmeetme
}
}
client_print(players2[a2],print_chat,"%s (RADIO): %s",name2, message2)
g_RadioTimer[id] = 1
set_task(2.0,"radiotimer",id)
}
return PLUGIN_HANDLED
}


// Radio3 wav files

stock const radio3_spk[9][] = {


"radio/roger.wav",
"radio/ct_enemys.wav",
"radio/ct_backup.wav",
"radio/clear.wav",
"radio/ct_inpos.wav",
"radio/ct_reportingin.wav",
"radio/blow.wav",
"radio/negative.wav",
"radio/enemydown.wav"
"radio/matedown.wav",
"radio/hosdown.wav",
"radio/getout.wav"
}

public radio3(id) { // Client used Radio3 commands
if(is_user_alive(id) == 0) return PLUGIN_HANDLED
// What Radio3 menu will look like
new key3 = (1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<8)|(1<<9)

new menu_body3[512]
new len3 = format(menu_body3,511,"\%sRadio Commands C\%s^n\ ", CRcolortitle, CRcolormenu)
len3 += format( menu_body3[len3], 511-len3, "^n\ " )
len3 += format( menu_body3[len3], 511-len3, "1. %s^n\ ", CRroger)
len3 += format( menu_body3[len3], 511-len3, "2. %s^n\ ", CRenemys)
len3 += format( menu_body3[len3], 511-len3, "3. %s^n\ ", CRbackup)
len3 += format( menu_body3[len3], 511-len3, "4. %s^n\ ", CRclear)
len3 += format( menu_body3[len3], 511-len3, "5. %s^n\ ", CRposition)
len3 += format( menu_body3[len3], 511-len3, "6. %s^n\ ", CRreportingin)
len3 += format( menu_body3[len3], 511-len3, "7. %s^n\ ", CRgetoutblow)
len3 += format( menu_body3[len3], 511-len3, "8. %s^n\ ", CRnegative)
len3 += format( menu_body3[len3], 511-len3, "9. %s^n\ ", CRenemydown)
len3 += format( menu_body3[len3], 511-len3, "10. %s^n\ ", CRmatedown)
len3 += format( menu_body3[len3], 511-len3, "11. %s^n\ ", CRhosdown)
len3 += format( menu_body3[len3], 511-len3, "12. %s^n\ ", CRgetout)
len3 += format( menu_body3[len3], 511-len3, "^n\ " )
len3 += format( menu_body3[len3], 511-len3, "0. %s", CRexit)

show_menu(id,key3,menu_body3) // Show the above menu on screen
return PLUGIN_HANDLED
}

public radio3cmd(id, key3) {
if(is_user_alive(id) == 0) return PLUGIN_HANDLED
if(g_RadioTimer[id] == 1) return PLUGIN_HANDLED
new players3[32],total3, team_name3[10]
get_user_team(id,team_name3, 9)
get_players(players3, total3 ,"ce", team_name3) // No bots and Match team name
new name3[32]
get_user_name(id,name3,31)
for(new a3=0; a3 < total3; ++a3) {
client_cmd(players3[a3], "spk ^"%s^"", radio3_spk[key3])
if (get_cvar_num("amx_real_radio"))
{
emit_sound(id, CHAN_VOICE, radio3_spk[key3] , 0.9, ATTN_STATIC, 0, PITCH_NORM)// Play sounds
}
//client_print(players3[a3],print_chat,"%s (RADIO): %s",name3,radio3_say[key3]) // Print radio message on screen
new message3[64]

switch (key3) {
case 0: { // 1
message3 = CRroger
}
case 1: { // 2
message3 = CRenemys
}
case 2: { // 3
message3 = CRbackup
}
case 3: { // 4
message3 = CRclear
}
case 4: { // 5
message3 = CRposition
}
case 5: { // 6
message3 = CRreportingin
}
case 6: { // 7
message3 = CRgetoutblow
}
case 7: { // 8
message3 = CRnegative
}
case 8: { // 9
message3 = CRenemydown
}
case -: { // 10
message3 = CRmatedown
}
case =: { // 11
message3 = CRhosdown
}
case \: { // 12
message3 = CRgetout
}
}
client_print(players3[a3],print_chat,"%s (RADIO): %s",name3, message3)

g_RadioTimer[id] = 1
set_task(2.0,"radiotimer",id)
}
return PLUGIN_HANDLED
}


public plugin_precache() {

precache_sound(radio1_spk[0])
precache_sound(radio1_spk[1])
precache_sound(radio1_spk[2])
precache_sound(radio1_spk[3])
precache_sound(radio1_spk[4])
precache_sound(radio1_spk[5])
precache_sound(radio1_spk[6])
precache_sound(radio1_spk[7])
precache_sound(radio1_spk[8])
precache_sound(radio1_spk[9])

precache_sound(radio2_spk[0])
precache_sound(radio2_spk[1])
precache_sound(radio2_spk[2])
precache_sound(radio2_spk[3])
precache_sound(radio2_spk[4])
precache_sound(radio2_spk[5])
precache_sound(radio2_spk[6])
precache_sound(radio2_spk[7])

precache_sound(radio3_spk[0])
precache_sound(radio3_spk[1])
precache_sound(radio3_spk[2])
precache_sound(radio3_spk[3])
precache_sound(radio3_spk[4])
precache_sound(radio3_spk[5])
precache_sound(radio3_spk[6])
precache_sound(radio3_spk[7])
precache_sound(radio3_spk[8])
precache_sound(radio3_spk[9])
precache_sound(radio3_spk[10])
precache_sound(radio3_spk[11])

precache_sound("radio/ct_fireinhole.wav")

return PLUGIN_CONTINUE
}

public plugin_init(){

register_plugin("Custom Radio Commands","0.5","Dingo")

register_clcmd("radio1", "radio1", -1, "Calls radio menu 1")
register_clcmd("radio2", "radio2", -1, "Calls radio menu 2")
register_clcmd("radio3", "radio3", -1, "Calls radio menu 3")
register_menucmd(register_menuid("Radio Commands A"),511,"radio1cmd")
register_menucmd(register_menuid("Radio Commands B"),511,"radio2cmd")
register_menucmd(register_menuid("Radio Commands C"),511,"radio3cmd")

register_cvar("amx_real_radio", "1")
register_cvar("amx_radio_info", "1")

register_cvar("CRcoverme", "radio")
register_cvar("CRtakepoint", "radio")
register_cvar("CRhposition", "radio")
register_cvar("CRregroup", "radio")
register_cvar("CRfollowme", "radio")
register_cvar("CRfireassis", "radio")
register_cvar("CRhitassist", "radio")
register_cvar("CRct_imhit", "radio")
register_cvar("CRcom_followcom", "radio")
register_cvar("CRct_point", "radio")

register_cvar("CRgo", "radio")
register_cvar("CRfallback", "radio")
register_cvar("CRsticktog", "radio")
register_cvar("CRgetinpos", "radio")
register_cvar("CRstormfront", "radio")
register_cvar("CRreportin", "radio")
register_cvar("CRcircleback", "radio")
register_cvar("CRmeetme", "radio")

register_cvar("CRroger", "radio")
register_cvar("CRenemys", "radio")
register_cvar("CRbackup", "radio")
register_cvar("CRclear", "radio")
register_cvar("CRposition", "radio")
register_cvar("CRreportingin", "radio")
register_cvar("CRgetoutblow", "radio")
register_cvar("CRnegative", "radio")
register_cvar("CRenemydown", "radio")
register_cvar("CRmatedown", "radio")
register_cvar("CRhosdown", "radio")
register_cvar("CRgetout", "radio")

register_cvar("CRexit", "radio")
register_cvar("CRcolortitle", "r")
register_cvar("CRcolormenu", "w")

register_message(get_user_msgid("SendAudio"), "msg_audio")

new configsDir[64]
get_configsdir(configsDir, 63)

server_cmd("exec %s/custom_radio.cfg", configsDir)
server_exec()

return PLUGIN_CONTINUE
}

public msg_audio()
{
if(get_msg_args() != 3 || get_msg_argtype(2) != ARG_STRING) {
return PLUGIN_CONTINUE
}

new arg2[20]
get_msg_arg_string(2, arg2, 19)
if(equal(arg2[1], "!MRAD_FIREINHOLE"))
{
return PLUGIN_HANDLED
}

return PLUGIN_CONTINUE
}

public grenade_throw(id,ent,wid)
{
client_cmd(id, "spk radio/ct_fireinhole.wav")
if (get_cvar_num("amx_real_radio"))
{
emit_sound(id, CHAN_VOICE, "radio/ct_fireinhole.wav" , 0.9, ATTN_STATIC, 0, PITCH_NORM)
}
}

public radiotimer(id) {
g_RadioTimer[id] = 0
return PLUGIN_HANDLED
}

public client_connect(id) {
g_RadioTimer[id] = 0
}

public client_disconnect(id) {
g_RadioTimer[id] = 0
}


public client_putinserver(id)
{
set_task(20.0, "dispInfo", id)
}

public dispInfo(id)
{
if (get_cvar_num("amx_radio_info"))
//client_print(id,print_chat,"Plugin 'Custom Radio Commands' jest uruchomiony na tym serwerze. Kontakt z autorem: krzysiex99@gmail.com")
client_print(id,print_chat,"'Custom Radio Commands' plugin is running on this server. Contact with author: krzysiex99@gmail.com")
}

public plugin_cfg()
{

get_cvar_string("CRcoverme", CRcoverme, 63)
get_cvar_string("CRtakepoint", CRtakepoint, 63)
get_cvar_string("CRhposition", CRhposition, 63)
get_cvar_string("CRregroup", CRregroup, 63)
get_cvar_string("CRfollowme", CRfollowme, 63)
get_cvar_string("CRfireassis", CRfireassis, 63)
get_cvar_string("CRhitassist", CRhitassist, 63)
get_cvar_string("CRct_imhit", CRct_imhit, 63)
get_cvar_string("CRcom_followcom", CRcom_followcom, 63)
get_cvar_string("CRct_point", CRct_point, 63)

get_cvar_string("CRgo", CRgo, 63)
get_cvar_string("CRfallback", CRfallback, 63)
get_cvar_string("CRsticktog", CRsticktog, 63)
get_cvar_string("CRgetinpos", CRgetinpos, 63)
get_cvar_string("CRstormfront", CRstormfront, 63)
get_cvar_string("CRreportin", CRreportin, 63)
get_cvar_string("CRcircleback", CRcircleback, 63)
get_cvar_string("CRmeetme", CRmeetme, 63)

get_cvar_string("CRroger", CRroger, 63)
get_cvar_string("CRenemys", CRenemys, 63)
get_cvar_string("CRbackup", CRbackup, 63)
get_cvar_string("CRclear", CRclear, 63)
get_cvar_string("CRposition", CRposition, 63)
get_cvar_string("CRreportingin", CRreportingin, 63)
get_cvar_string("CRgetoutblow", CRgetoutblow, 63)
get_cvar_string("CRnegative", CRnegative, 63)
get_cvar_string("CRenemydown", CRenemydown, 63)
get_cvar_string("CRmatedown", CRmatedown, 63)
get_cvar_string("CRhosdown", CRhosdown, 63)
get_cvar_string("CRgetout", CRgetout, 63)

get_cvar_string("CRexit", CRexit, 63)
get_cvar_string("CRcolortitle", CRcolortitle, 1)
get_cvar_string("CRcolormenu", CRcolormenu, 1)

}


A to config plugina:

Kod:
// ****************** Custom Radio Commands Setup ********************


//wyłączenie/włączenie realnego efektu radia (D: 1)
amx_real_radio 1

//wyłączenie/włączenie informacji o pluginie na serwerze (D: 0)
amx_radio_info 1


//Kolor tytułu menu (tylko 4 kolory: czerwony - "r" , bialy - "w" , zolty - "y" , szary -"d")
CRcolortitle "w"

//Kolor menu (tylko 4 kolory: czerwony - "r" , bialy - "w" , zolty - "y" , szary -"d")
CRcolormenu "w"


//Komendy radiowe A / Zmiana menu i wiadomosci.
CRcoverme "Cover me!"
CRtakepoint "You take the point."
CRhposition "I'm in position."
CRregroup "Regroup team."
CRfollowme "Follow me."
CRfireassis "Taking fire, need asistance!"
CRhitassist "I'm hit, need assistance!"
CRct_imhit "I'm hit!"
CRcom_followcom "OK team, follow my command."
CRct_point "I'll take the point."


//Komendy radiowe B / Zmiana menu i wiadomosci.
CRgo "Go, go go!"
CRfallback "Team, fall back!"
CRsticktog "Stick together, team."
CRgetinpos "Get in position, and wait for my go."
CRstormfront "Storm the front!"
CRreportin "Report in."
CRcircleback "Circle around back."
CRmeetme "Meet me at the rendezvous point."


//Komendy radiowe C / Zmiana menu i wiadomosci.
CRroger "Roger that/Affirnative."
CRenemys "Enemy spotted."
CRbackup "Need backup!"
CRclear "Sector clear."
CRposition "I'm in position."
CRreportingin "Reporting in, team."
CRgetoutblow "Let's get outta here, she's gonna blow!"
CRnegative "Negative."
CRenemydown "Enemy down."
CRmatedown "Teammate down."
CRhosdown "Hostage down."
CRgetout "Team, let's get outta here!"


CRexit "Exit."


Używam AMXModX by Adrix.

PS: Acha, jako że komend jest trochę dużo (pod C 12) dałem na kolejne klawisze - -, = i \. Nie wiem tylko, czy dobrze...
Zapraszam ja na Click Portal.
Post edytowany: 1 razy, ostatnio Niedziela, 09 Mar 08r, godz. 10:34 przez Dingo (--- temu)
> 1 <
 
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusji
 
Powered by LDU 604 Czas generowania strony: 0.08 sek
SQL : 0.003 sek - zapytań: 27 - średnio: 0.0001 sek
Top